OFERTA - Technologie specjalne - System dozowania destruktu

System dozowania destruktu

Recykling odpadów jest jednym z głównych działań wpływających na poprawę stanu środowiska naturalnego m. in. przez zmniejszenie ilości zalegających w nim materiałów poprodukcyjnych.
Jego głównym celem jest odzysk z odpadów surowców nadających się do powtórnego wykorzystania.
W wyniku remontów nawierzchni dróg powstaje duża ilość odpadów, których główną część stanowi tzw. destrukt asfaltowy - czyli materiał powstały w wyniku frezowania warstw asfaltowych naprawianej nawierzchni lub też
na skutek rozdrobnienia brył uzyskiwanych z pokruszenia nawierzchni asfaltowej.
Zgromadzony materiał - klasyfikowany jako szkodliwy dla środowiska -  musi być składowany w odpowiednich miejscach. Zapobiega temu zastosowanie procesu pozwalającego na ponowne wykorzystanie tego materiału do produkcji nowych nawierzchni.
 
Zaletą urządzenia jest prosta konstrukcja i łatwy montaż.