Masz pytanie?szybki kontakt

MADRO KRAKÓW Sp. z o.o.
32-005 Niepołomice
ul. Fabryczna 6

POLSKA
centrala

 tel: + 48 12 411 60 66

marketing  tel/fax: +48 12 411 41 45
sekretariat  tel: +48 12 411 52 10
zaopatrzenie  tel: +48 12 411 60 66
         wew. 37 

e-mail dodatkowy
(w razie problemów z dostarczeniem przesłanej poczty): madro.krakow@gmail.com
Tutaj można wysłać do nas wiadomość, podając swoje dane kontaktowe
Imię:
e-mail:
telephone:
Temat:
Wiadomość:Administratorem danych osobowych Użytkownika jest spółka Madro Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej lub elektronicznie pod adresem e-mail: rodo@madro.pl Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi formularza kontaktowego służącego Użytkownikowi do kontaktu z Administratorem (podstawą przetwarzania danych osobowych jest usprawiedliwiony cel Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO) oraz w celu ochrony interesów ekonomicznych, prawnych, finansowych Administratora (podstawą jest usprawiedliwiony cel Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane nie dłużej, niż wymaga tego realizacja powyższych celów lub okres przedawnienia roszczeń. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne aby uzyskać odpowiedź na wiadomość przesłaną w formularzu kontaktowym. Administrator może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom trzecim (odbiorcom), które świadczą na rzecz Administratora usługi informatyczne, marketingowe, księgowe, hostingowe, prawne, finansowe. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia jeśli nie jest to sprzeczne z realizacją celu w jakim są przetwarzane (tzw. „prawo do bycia zapominanym”), żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych lub ich przenoszenia, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Ponadto Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w razie stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z RODO.