Wykonywanie spawanych konstrukcji stalowych, remont i ich montaż

Wykonywanie spawanych konstrukcji stalowych, remont i ich montaż

Spółka Madro posiada Świadectwo Kwalifikacyjne do II Grupy Zakładów Małych zgodnie z normą PN-M-69009, co uprawnia Zakład do prowadzenia prac spawalniczych w zakresie wykonawstwa konstrukcji spawanych klasy 1, 2, 3 zgodnie z PN-M-69008 wykonywanych ze stali konstrukcyjnych niestopowych, wysokostopowych, następujacymi metodami spawania:
  • łukowego elektrodami otulonymi (111)
  • łukowego w osłonie gazów metodą MAG (135) oraz TIG (141)
  • spawania gazowego (311)

Spawanie