OFERTA - Linie technologiczne - Linie do suszenia piasku

Linie do suszenia piasku

Linia do suszenia piasku stanowi uniwersalny zestaw urządzeń pozwalający suszyć i magazynować piasek.


Nasze linie do suszenia piasku składają się z:

1 - Dozatora

2 - Przenośnika taśmowego skośnego

3 - Przenośnika taśmowego nieckowego

4 - Suszarki piasku

5 - Elewatora taśmowego gorącego piasku

6 - Przesiewacza bębnowego

7 - Zrzutu frakcji i nadziarna

8 - Silosu/ów piasku

9 - Wentylatora promieniowy wyciągowego

10 - Komina

11 - Filtra kompaktowego

12 - Przenośników ślimakowych

14 - Elewatora taśmowego pyłów

15 - Silosa pyłów

16 - Kabiny sterowniczej

Linie do suszenia piasku