O NAS - Historia

O NAS - Historia

Madro Kraków Sp. z o.o. istnieje na rynku polskim ponad 60lat. Firma została powołana 14 maja 1948r. Zarządzeniem Ministra Komunikacji jako Centrala Maszyn Drogowych z siedzibą w Krakowie. Jej głównym celem było prowadzenie warsztatów mechanicznych i konstrukcyjnych z zadaniem remontowania maszyn i urządzeń dla zaspakajania potrzeb całego kraju w sprzęt drogowy. W 1954 rozpoczęła się krystalizować koncepcja zmiany profilu produkcyjnego Zakładów z remontowego na budujący maszyny drogowe, powstał Wydział Konstrukcji przekształcony później w Biuro Konstrukcji Maszyn. Kolejne lata to szereg zmian organizacyjnych w wyniku, których w 1961r. przedsiębiorstwo przyjmuje nazwę: Zakład Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych MADRO.  W 1976r. likwidacji uległ Zarząd ZBiNMD i powołano Wielozakładowe Przedsiębiorstwo Zakłady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych MADRO podporządkowane Centralnemu Zarządowi Dróg Publicznych w Warszawie. W ramach reformy gospodarczej w 1983r. Przedsiębiorstwo Zakłady Budowy i Naprawy Maszyn Drogowych MADRO Krakowie w skład którego wchodziły Zakłady w Białymstoku, Pabianicach, Wrocławiu i Centralne Biuro Konstrukcji maszyn Drogowych zostało podporządkowane pod Ministerstwo Komunikacji. W 1990r. wymienione Zakłady uzyskały samodzielność prawną, a Zakład krakowski został później przekształcony Przedsiębiorstwo Budowy  Maszyn Drogowych MADRO Kraków Sp. z o.o. W kolejnych latach Spółka rozpoczęła m.in. współpracę z niemiecką Firmą Gibat w zakresie produkcji Wytwórni Mas Bitumicznych. Zostaje sprywatyzowana, dwukrotnie zmienia właściciela i staje się członkiem Grupy Sabiesław Zasada S.A, działa pod nazwą Madro Kraków Sp. z o.o..
W 2007 zostaje przeniesiona z Krakowa do Niepołomic do nowego zakładu, przechodzi głęboką restrukturyzację. Zostaje dostosowana o obecnych wymagań rynkowych.Katalogi historyczne:

Madro - Vademecum 1964 - katalog historyczny         Madro - katalog historyczny