Spawacz

Spawacz

Spawacz

Miejsce pracy: Niepołomice
Region: małopolskie

 

Opis stanowiska:

·         spawanie metodą MAG135

·         wykonywanie prac montażowych konstrukcji oraz maszyn specjalistycznego przeznaczenia w siedzibie Spółki oraz u klientów Spółki na terenie kraju

Wymagania:

·         aktualne uprawnienia spawacza MAG135

·         mile widziana umiejętność spawania metodą MMA 111

·         doświadczenie na stawisku spawacz

·         wykształcenie średnie lub zawodowe

·         odpowiedzialność, samodzielność, dokładność

·         sumienność i rzetelność

·         dobra organizacja pracy własnej

Oferujemy:

·         ciekawą i stabilną pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku

·         umowę o prace na pełen etat

·         wynagrodzenie adekwatne do posiadanego doświadczenia i kwalifikacji

·         możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych

·         możliwość szybkiego podjęcia pracy

·         pakiet socjalny (dofinansowanie wypoczynku, paczki, bony pieniężne, dofinansowanie do kart MultiSport)

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres kadry@madro.pl

 

 


INFORMACJE DLA KANDYDATA

·          Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Madro Kraków Sp. z o.o. z siedzibą w Niepołomicach (kod pocztowy: 32-005), przy ulicy Fabrycznej 6, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000120733, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym wynoszącym 190.205.000,00 PLN, posługująca się numerem NIP: 679-00-84-424, numerem REGON: 001296557 („Administrator”).

·          Kontakt z Administratorem możliwy jest za pomocą korespondencji pocztowej lub telefonicznie pod numerem telefonu 12-411-60-66 lub elektronicznie pod adresem e-mail: kadry@madro.pl

·          Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia wybranej przez Panią/Pana rekrutacji.

o    Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w postaci:

§    imię (imiona) i nazwisko,

§   data urodzenia,

§   adres do korespondencji,

§   adres poczty elektronicznej albo numer telefonu,

§   wykształcenie,

§   przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

jest przepis prawa, art. 221 § 1 kodeksu pracy.

o    Podstawą przetwarzania innych podanych przez Panią/Pana danych osobowych będzie Pani/Pana zgoda. Proponowana treść zgody, jaką może Pani/Pan umieścić w stopce dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się na końcu niniejszej informacji.

·          Może Pani/Pan wyrazić zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych także w przyszłych rekrutacjach. Proponowana treść zgody, jaką może Pani/Pan umieścić w stopce dokumentów rekrutacyjnych, znajduje się na końcu niniejszej informacji.

·          Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usług informatyczne, serwisowe, księgowe, hostingowe, ochroniarskie.

·          Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, tj.: do czasu zakończenia rekrutacji lub zgodnie z wyrażoną zgodą, maksymalnie do 3 lat od daty udzielenia zgody.

·          Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO), sprostowania swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO), usunięcia swoich danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych (na podstawie art. 20 RODO lub prawo) lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na podstawie art. 21 RODO).

·          Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na podstawie art. 77 RODO w razie stwierdzenia, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z RODO.  

·          Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych osobowych uniemożliwi włączenie Pani/Pana w proces rekrutacji. Przesłanie danych osobowych wykraczających poza zakres art. 221 § 1 kodeksu pracy bez udzielenia jednoczesnej zgody na ich przetwarzanie, także uniemożliwi włączenie Pani/Pana do procesu rekrutacji. Brak udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji, umożliwi włączenie Pani/Pana tylko w wybraną rekrutację.

·          Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wysyłając informację na adres lub e-mail Administratora, podane powyżej.

 

Przykładowe klauzule zgód.

o    Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Madro Kraków Sp. z o.o. podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych innych niż zawarte w art. 221 § 1 kodeksu pracy, w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko „SPAWACZ”.”

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę Madro Kraków Sp. z o.o. podanych przeze mnie w dokumentach rekrutacyjnych danych osobowych, w celu przeprowadzenia przyszłych rekrutacji.”